RODO

Informacja dot. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r [Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO]. Rozporządzenie dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylona zostaje dyrektywa nr 95/46/WE. RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W poniższej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Twoje dane osobowe – co to jest ?

Dane osobowe w świetle RODO to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej platformy zakupowej są to np. adres, adres poczty elektronicznej e-mail, adres IP komputera z którego wchodzisz na naszą stronę, numer telefonu lub inne dane określające Ciebie. Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez MamaMedia Patryk Szulczewski na stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych – wyjaśnienia

Przetwarzanie Twoich danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

1. Niezbędność przetwarzania danych do poprawnego i rzetelnego wykonania umowy kupna-sprzedaży, której jesteś stroną. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. sprzedaż produktu lub produktów lub usługi), to musimy przetwarzać Twoje dane w zakresie wymagalnym do poprawnej realizacji w/w umowy. W przypadku, gdy zakładasz u nas konto klienta, to umowa o założeniu tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych adresowych oraz rozliczeniowych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie bylibyśmy w stanie aktywować Twojego konta Klienta, a Ty nie mógłbyś dokonywać zakupów na naszej stronie.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora oraz podmiotów powiązanych.

3. Twoja dobrowolna zgoda jest niezbędna w przypadku usług marketingowych czyli otrzymywania naszych newsletter’ów o nowościach, terminach dostawy lub innych akcjach marketingowych lub PR-owych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i nie jest wymagalne przy tworzeniu konta Klienta. PAMIĘTAJ ! Masz możliwość ograniczenia zakresu zgody lub jej zmiany w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Kto administruje/zarządza Twoimi danymi osobowymi na platformie www.mamawsieci.pl {kupuje}

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MamaMedia Patryk Szulczewski zarejestrowana w Bydgoszczy 85-340 przy ul. Władysława IV 13 lok.3

Przekazywanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim

Twoje dane będzie przetwarzać MamaMedia Patryk Szulczewski, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim w celu poprawnego wykonania umowy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do wykorzystania w celach wyraźnie wskazanych przez MamaMedia Patryk Szulczewski. Przekazywanie danych ma miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcą (w tym przypadku producent, dystrybutor, sprzedawca posiadający swój sklep na platformie mamawsieci.pl {kupuje} lub usługodawcą (np. firma kurierska). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies – co to jest ?

Na naszej platformie sprzedażowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszej stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

Twoje Uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez MamaMedia Patryk Szulczewski oraz podmioty powiązane.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: biuro@mamawsieci.pl

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

Twoja Zgoda

W związku z powyższym, dalsze korzystanie ze strony www.mamawsieci.pl est jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach opisanych powyżej.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przez MamaMedia Patryk Szulczewski, zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych, których właścicielem jest MamaMedia Patryk Szulczewski, w celach marketingowo-analitycznych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawiania na podstawie Twojej aktywności na naszych stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach końcowych i odczytywanie danych z tych plików przez MamaMedia Patryk Szulczewski możesz zażądać ich usunięcia poprzez przesłanie żądania usunięcia na adres e-mail: biuro@mamawsieci.pl

PAMIĘTAJ !

Wyrażenie zgody oraz jej cofnięcie jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Swoje dane w zakresie udzielonej zgody.